Postępowanie w przypadku gorączki

Postępowanie w przypadku gorączki

Gorączka jest normalną reakcją obronną organizmu i pierwszym objawem wielu chorób u dzieci. W przypadku gorączki należy postępować zgodnie z zaleceniami specjalisty, można też dodatkowo zastosować domowe metody obniżenia temperatury u dzieci.

Kiedy mówimy o gorączce?

Za gorączkę uznajemy stan, gdy temperatura jest wyższa niż 38ºC. Podwyższona temperatura jest normalną reakcją obronną organizmu na zakażenie. Zasadniczo leki przeciwgorączkowe należy podać, gdy temperatura przekroczy 38,5º C. Wyjątkiem są dzieci, u których wystąpiły wcześniej drgawki gorączkowe lub zachodzi ryzyko wystąpienia takich drgawek (obciążający wywiad rodzinny), wówczas podajemy leki przeciwgorączkowe przy niższej temperaturze.

Zanim pójdziemy do lekarza

W przypadku wysokiej gorączki, zanim jeszcze udamy się z dzieckiem do lekarza, należy podać leki obniżające temperaturę. Większość leków przeciwgorączkowych, które można bezpiecznie podać dziecku, dostępna jest bez recepty. W zależności od potrzeb i wieku dziecka można wybrać dogodną postać leku: zawiesina (syrop), tabletki lub czopki. U dzieci do 12 roku życia najczęściej stosujemy pochodne ibuprofenu. U młodszych dzieci należy unikać podawania pochodnych salicylanowych. Podając leki przeciwgorączkowe należy zwrócić uwagę na ich skład, ponieważ ta sama substancja czynna może występować pod różnymi nazwami, jak również wchodzić w skład preparatów złożonych. Bardzo dokładnie trzeba zapoznać się z zasadami dawkowania leku.

Domowe metody na gorączkę

Zawsze możemy zastosować tzw. niefarmakologiczne sposoby obniżania temperatury.

  • Utrzymanie odpowiedniej temperatury pomieszczeń – optymalnie 20-22ºC.
  • Obfite pojenie dziecka – podajemy płyny w temperaturze pokojowej. Zaleca się podawanie doustnych płynów nawadniających.
  • W fazie narastania temperatury (zwykle dziecko ma wówczas chłodne rączki i nóżki natomiast gorący jest brzuszek) można dziecko cieplej okryć. Jeśli się spoci, należy zmienić ubranko.
  • Po ustabilizowaniu się wysokiej temperatury należy zapewnić możliwość „oddawania” ciepła przez całą powierzchnię ciała: ubrać dziecko w cienką piżamkę, okryć tylko prześcieradłem lub cienkim kocykiem. Nie należy przegrzewać dziecka.
  • Okłady chłodzące najlepiej położyć na czoło i okolicę dużych naczyń: szyi, pachwin oraz podudzi. Można także wykonać kąpiel ochładzającą z przestrzeganiem zasady, że do wanny nalewamy ciepłą wodę, tak jak do normalnej kąpieli, a następnie obniżamy temperaturę dolewając stopniowo zimną wodę. Docelowa temperatura wody ma być maksymalnie o 2 ºC niższa od aktualnej temperatury ciała dziecka.
  • Zawsze w razie wątpliwości (duży niepokój dziecka lub apatia, długie utrzymywanie się wysokiej temperatury, uporczywe wymioty, bóle głowy, duszność, itp. oraz w przypadku gorączki u dziecka poniżej 6 miesiąca życia) należy skontaktować się z lekarzem.

dr n. med. Kinga Kowalska-Duplaga, Klinika Pediatrii Gastroenterologii i Żywienia w Krakowie-Prokocimiu