Kontakt

Podmiot odpowiedzialny

Instytut Biotechnologii Surowic
i Szczepionek Biomed
Spółka Akcyjna

30-224 Kraków,
Al. Sosnowa 8

Tel. (+48)12 37 69 200
Fax. (+48)12 37 69 205

email: informacjanaukowa@biomed.pl

www: www.biomed.pl

Scroll Up