Jak działa smektyn dwuoktanościenny?

Jak działa smektyn dwuoktanościenny?

Podstawowym sposobem postępowania przy wystąpieniu biegunki jest nawadnianie. By skrócić czas powrotu do zdrowia warto jednak dodatkowo podać preparat, zawierający smektyn dwuokantościenny.

Smektyn dwuoktanościenny to naturalny glinokrzemian

Jest to substancja, która:

  • posiada właściwości adsorbowania bakterii, wirusów i toksyn bakteryjnych,
  • działa miejscowo – wyłącznie w świetle przewodu pokarmowego,
  • wytwarza warstwę ochronną, powlekającą błonę śluzową przewodu pokarmowego.

Pozwala to na:

  • zmniejszenie nasilenia stanu zapalnego,
  • zredukowanie przepuszczalności błon śluzowych,
  • poprawę konsystencji stolców,
  • zmniejszenie objętości stolców,
  • skrócenie czasu utrzymywania się objawów.

Badania kliniczne wskazują, że podanie preparatu wykazuje dużą skuteczność w leczeniu wspomagającym ostrej biegunki różnego pochodzenia. Może być bezpiecznie podawany pacjentom niezależnie od wieku.

Uwaga! Preparat zawierający smektyn zmniejsza wchłanianie środków przyjmowanych doustnie – należy go podać 2 godziny przed lub po przyjęciu innych leków.

Należy pamiętać, że smektyn nie może być alternatywą dla nawadniania DPN, doustnym płynem nawadniającym. To środek wspomagający i uzupełniający prawidłowe nawadnianie i tylko, gdy jest z nim połączony, skraca czas powrotu do zdrowia. Powikłaniom ostrej biegunki zapobiega już samo nawadnianie, przy czym nie wpływa ono na czas trwania dolegliwości, ilość i konsystencję stolców, na którym to polu skuteczność wykazują preparaty zawierające smektyn.

Dlatego też powstał preparat ORSALIT® plus smektyn, który jest innowacyjnym połączeniem doustnego płynu nawadniającego ze smektynem dwuoktanościennym w jednej saszetce. ORSALIT® plus smektyn jednocześnie skutecznie nawadnia oraz dodatkowo wpływa na skrócenie czasu trwania biegunki.

Na podstawie:
Postępowanie w ostrej biegunce u dzieci, Aktualne (2014) wytyczne European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition oraz European Society for Paediatric Infectious Diseases