Czym są elektrolity?

Czym są Elektrolity?

Elektrolity znajdują się w płynach naszego ciała – w krwi, osoczu i płynach tkankowych. Odgrywają kluczową rolę w utrzymywaniu odpowiedniej gospodarki wodno-elektrolitowej, a także prawidłowego ciśnienia osmotycznego.

Kiedy tracimy najwięcej elektrolitów?

Elektrolity tracimy podczas stanów chorobowych np. biegunka, wymioty, gorączka, w skutek zażywania pewnych leków (np. na nadciśnienie tętnicze) lub po intensywnym treningu. Może to spowodować poważne konsekwencje dla organizmu, zwłaszcza dla układu nerwowego.

Skutki niedoboru elektrolitów?

 • Nadmierna utrata elektrolitów może wiązać się z niebezpiecznym dla zdrowia odwodnieniem!
 • Niedobory potasu powoduje zaburzenia pracy serca, wzrost ciśnienia krwi, skurcze mięśni nóg oraz podenerwowanie i uczucie zmęczenia.
 • Nadmierna utrata sodu może być odpowiedzialna za uczucie osłabienia, zmęczenia, senność, nudności i bóle głowy.

Jak wyrównać poziom elektrolitów w organizmie?

Produkty ORSALIT® zapewniają skuteczne nawodnienie organizmu. Mogą być stosowane zarówno profilaktycznie, w celu utrzymania odpowiedniego poziomu wody i elektrolitów, jak i doraźnie w przypadku odwodnienia.

ORSALIT® efektywnie wspiera gospodarkę wodno-elektrolitową

Działanie preparatów ORSALIT® jest możliwe dzięki specjalnie dobranym proporcjom elektrolitów i glukozy. ORSALIT® wykorzystuje najbardziej efektywny mechanizm wspólnego wchłaniania wody, sodu i glukozy.

 • Jony i chlorki sodu posiadają zdolność wiązania wody i odpowiadają za utrzymanie odpowiedniego ciśnienia osmotycznego w płynach otaczających komórki oraz osoczu krwi.
 • Potas kontroluje objętość komórek – wpływa na poprawny poziom wody w komórkach oraz równowagę kwasowo – zasadową. Poprzez wpływ na ciśnienie osmotyczne sód i potas pozwalają regulować właściwe przemieszczanie się wody w organizmie.
 • Glukoza zapewnia sprawne przyswajanie wody – woda w jelicie transportowana jest właśnie w połączeniu z glukozą i sodem. Chlorki utrzymują prawidłowe pH płynów ustrojowych, a cytryniany utrzymują równowagę kwasowo – zasadową.

ORSALIT® to doustne płyny nawadniające o zmniejszonej osmolarności i zredukowanej zawartości sodu, zgodnie z zaleceniami ESPGHAN (Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci)

Jak działa smektyn dwuoktanościenny?

Jak działa smektyn dwuoktanościenny?

Podstawowym sposobem postępowania przy wystąpieniu biegunki jest nawadnianie. By skrócić czas powrotu do zdrowia warto jednak dodatkowo podać preparat, zawierający smektyn dwuokantościenny.

Smektyn dwuoktanościenny to naturalny glinokrzemian

Jest to substancja, która:

 • posiada właściwości adsorbowania bakterii, wirusów i toksyn bakteryjnych,
 • działa miejscowo – wyłącznie w świetle przewodu pokarmowego,
 • wytwarza warstwę ochronną, powlekającą błonę śluzową przewodu pokarmowego.

Pozwala to na:

 • zmniejszenie nasilenia stanu zapalnego,
 • zredukowanie przepuszczalności błon śluzowych,
 • poprawę konsystencji stolców,
 • zmniejszenie objętości stolców,
 • skrócenie czasu utrzymywania się objawów.

Badania kliniczne wskazują, że podanie preparatu wykazuje dużą skuteczność w leczeniu wspomagającym ostrej biegunki różnego pochodzenia. Może być bezpiecznie podawany pacjentom niezależnie od wieku.

Uwaga! Preparat zawierający smektyn zmniejsza wchłanianie środków przyjmowanych doustnie – należy go podać 2 godziny przed lub po przyjęciu innych leków.

Należy pamiętać, że smektyn nie może być alternatywą dla nawadniania DPN, doustnym płynem nawadniającym. To środek wspomagający i uzupełniający prawidłowe nawadnianie i tylko, gdy jest z nim połączony, skraca czas powrotu do zdrowia. Powikłaniom ostrej biegunki zapobiega już samo nawadnianie, przy czym nie wpływa ono na czas trwania dolegliwości, ilość i konsystencję stolców, na którym to polu skuteczność wykazują preparaty zawierające smektyn.

Dlatego też powstał preparat ORSALIT® plus smektyn, który jest innowacyjnym połączeniem doustnego płynu nawadniającego ze smektynem dwuoktanościennym w jednej saszetce. ORSALIT® plus smektyn jednocześnie skutecznie nawadnia oraz dodatkowo wpływa na skrócenie czasu trwania biegunki.

Na podstawie:
Postępowanie w ostrej biegunce u dzieci, Aktualne (2014) wytyczne European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition oraz European Society for Paediatric Infectious Diseases

Dlaczego warto stosować smektyn dwuoktanościenny?

Dlaczego warto stosować smektyn dwuoktanościenny?

Podstawą leczenia każdej ostrej biegunki jest nawadnianie. Jeżeli tylko jest to możliwe należy stosować nawadnianie drogą doustną w oparciu o tzw. doustne płyny nawadniające (DPN), których skład zapewnia skuteczne przywrócenie odpowiedniego stopnia nawodnienia.

U pacjentów odwodnionych w stopniu znacznym lub intensywnie wymiotujących można w pierwszym okresie zastosować nawadnianie pozajelitowe, a następnie, po osiągnięciu poprawy, kontynuować nawadnianie drogą doustną. Samo nawadnianie skutecznie zapobiega powikłaniom ostrej biegunki, nie wpływa jednak na czas utrzymywania się dolegliwości i ilość oddawanych stolców.

Uzupełnienie do nawadniania: preparat ze smektynem

Środkiem, którego zastosowanie można rozważyć w postępowaniu uzupełniającym do nawadniania, jest preparat zawierający smektyn dwuoktanościenny, czyli naturalny glinokrzemian. Działanie smektynu polega na wytwarzaniu warstwy ochronnej, powlekającej błonę śluzową przewodu pokarmowego, zmniejszeniu nasilenie stanu zapalnego i zmniejszeniu przepuszczalności błon śluzowych [1,2]. Jest to substancja posiadająca także właściwości adsorbujące bakterie, wirusy i toksyny bakteryjne. Smektyn wykazuje działanie miejscowe, czyli nie wchłania się z przewodu pokarmowego, a jedynie działa w jego świetle.

Skuteczność smektynu potwierdzają badania kliniczne

Badania kliniczne potwierdzają skuteczność smektynu w leczeniu wspomagającym ostrej biegunki o różnej etiologii. Podawanie smektynu poprawia charakter stolców, które stają się mniej wodniste, wpływa także na skrócenie czasu utrzymywania się objawów biegunki. Można więc powiedzieć, że preparat ten w połączeniu z prawidłowo prowadzonym nawadnianiem, przyspiesza proces powrotu do zdrowia.

Jak podawać preparaty ze smektynem?

Dawkowanie smektynu jest zależne od wieku: niemowlętom podaje się 3g, dzieciom do 2 r. ż 3-6 g, a dzieciom starszym i osobom dorosłym 9 g na dobę. Liczne badania potwierdzają, że smektyn może być bezpiecznie stosowany u pacjentów w każdym wieku [3,4].

Przy podejmowaniu decyzji o podaniu pacjentowi preparatu zawierającego smektyn dwuoktanościenny należy zwrócić uwagę, że obniża on wchłanianie leków podawanych doustnie. W związku z tym preparat podajemy 2 godziny przed lub 2 godziny po podaniu innych lekarstw.

Nawadnianie jest naważniejsze!

Bardzo mocno należy jednak podkreślić, że smektyn jest środkiem wspomagającym i uzupełniającym podstawowy sposób postępowania w ostrej biegunce czyli NAWADNIANIE. Jeśli więc na przykład chore dziecko odmawia, bądź niechętnie pije podawane mu płyny nawadniające i preparaty uznane za pomocnicze w procesie nawadniania (jak np. smektyn), to wysiłek Rodziców lub opiekunów powinien skoncentrować się przede wszystkim na skutecznym nawodnieniu.
dr n. med. Kinga Kowalska-Duplaga, Klinika Pediatrii Gastroenterologii i Żywienia w Krakowie-Prokocimiu

Na podstawie:
1. Clark KJ, Sarr AB, Grant PG, et al. In vitro studies on the use of clay, clay minerals and charcoal to adsorb bovine rotavirus and bovine coronavirus. Vet Microbiol 1998;63:137–146.
2. Fioramonti J, Droy-Lefaix MT, Bueno L. Changes in gastro-intestinal motility induced by cholera toxin and experimental osmotic diarrhoea in dogs: effects of treatment with an argillaceous compound.Digestion 1987;36:230–237.
3. Ch. Dupont, J. Lee Kok Foo I in: Oral Diosmectite reduces stool output and diarrhea duration in children with acute watery diarrhea. Clin. Gastroenterol Hepato 2009;7:456–462
4. F. Khediri, A. IlhemMrad, M. Azzouz, H. Doughi I in: Efficacy of Diosmectite (Smecta) in the treatment of acute watery diarrhoea in adults: multicentre, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel group study. Gastroenterology Research and Practice; Volume 2011, Article ID 783196, 8 pages; doi:10.1155/2011/783196
5. H. Szajewska, P. Dziechciarz, and J. Mrukowicz, “Metaanalysis: smectite in the treatment of acute infectious diarrhea in children,” Alimentary Pharmacology and Therapeutics, vol. 23, no. 2, pp. 217–227, 2006.

Postępowanie w przypadku gorączki

Gorączka jest normalną reakcją obronną organizmu i pierwszym objawem wielu chorób u dzieci. W przypadku gorączki należy postępować zgodnie z zaleceniami specjalisty, można też dodatkowo zastosować domowe metody obniżenia temperatury u dzieci.

Kiedy mówimy o gorączce?

Za gorączkę uznajemy stan, gdy temperatura jest wyższa niż 38ºC. Podwyższona temperatura jest normalną reakcją obronną organizmu na zakażenie. Zasadniczo leki przeciwgorączkowe należy podać, gdy temperatura przekroczy 38,5º C. Wyjątkiem są dzieci, u których wystąpiły wcześniej drgawki gorączkowe lub zachodzi ryzyko wystąpienia takich drgawek (obciążający wywiad rodzinny), wówczas podajemy leki przeciwgorączkowe przy niższej temperaturze.

Zanim pójdziemy do lekarza

W przypadku wysokiej gorączki, zanim jeszcze udamy się z dzieckiem do lekarza, należy podać leki obniżające temperaturę. Większość leków przeciwgorączkowych, które można bezpiecznie podać dziecku, dostępna jest bez recepty. W zależności od potrzeb i wieku dziecka można wybrać dogodną postać leku: zawiesina (syrop), tabletki lub czopki. U dzieci do 12 roku życia najczęściej stosujemy pochodne ibuprofenu. U młodszych dzieci należy unikać podawania pochodnych salicylanowych. Podając leki przeciwgorączkowe należy zwrócić uwagę na ich skład, ponieważ ta sama substancja czynna może występować pod różnymi nazwami, jak również wchodzić w skład preparatów złożonych. Bardzo dokładnie trzeba zapoznać się z zasadami dawkowania leku.

Domowe metody na gorączkę

Zawsze możemy zastosować tzw. niefarmakologiczne sposoby obniżania temperatury.

 • Utrzymanie odpowiedniej temperatury pomieszczeń – optymalnie 20-22ºC.
 • Obfite pojenie dziecka – podajemy płyny w temperaturze pokojowej. Zaleca się podawanie doustnych płynów nawadniających.
 • W fazie narastania temperatury (zwykle dziecko ma wówczas chłodne rączki i nóżki natomiast gorący jest brzuszek) można dziecko cieplej okryć. Jeśli się spoci, należy zmienić ubranko.
 • Po ustabilizowaniu się wysokiej temperatury należy zapewnić możliwość „oddawania” ciepła przez całą powierzchnię ciała: ubrać dziecko w cienką piżamkę, okryć tylko prześcieradłem lub cienkim kocykiem. Nie należy przegrzewać dziecka.
 • Okłady chłodzące najlepiej położyć na czoło i okolicę dużych naczyń: szyi, pachwin oraz podudzi. Można także wykonać kąpiel ochładzającą z przestrzeganiem zasady, że do wanny nalewamy ciepłą wodę, tak jak do normalnej kąpieli, a następnie obniżamy temperaturę dolewając stopniowo zimną wodę. Docelowa temperatura wody ma być maksymalnie o 2 ºC niższa od aktualnej temperatury ciała dziecka.
 • Zawsze w razie wątpliwości (duży niepokój dziecka lub apatia, długie utrzymywanie się wysokiej temperatury, uporczywe wymioty, bóle głowy, duszność, itp. oraz w przypadku gorączki u dziecka poniżej 6 miesiąca życia) należy skontaktować się z lekarzem.

dr n. med. Kinga Kowalska-Duplaga, Klinika Pediatrii Gastroenterologii i Żywienia w Krakowie-Prokocimiu

Męczące wymioty u dzieci i niemowląt

Prawidłowa reakcja na wymioty u dziecka sprowadza się do zapewnienia bezpiecznego dla zdrowia poziomu nawodnienia organizmu i niedopuszczeniu do odwodnienia. Gdy dziecko skończy wymiotować należy odczekać kwadrans i podać mu płyn.

Wymioty mogą być objawem poważnej choroby

Wymioty u niemowlaka, rocznego dziecka, a nawet ucznia mogą być wywołane różnymi przyczynami, ale zawsze objawiają się poprzez zwracanie treści z przewodu pokarmowego. Długotrwałe, intensywne wymioty u dzieci, połączone z krwią bądź takie, których przebieg charakteryzują niepokojące objawy (apatia, senność, nasilony ból brzucha lub głowy) mogą być przejawem poważnych chorób i warto udać się w takiej sytuacji do lekarza.

Czym nawadniać przy wymiotach?

Czym nawadniać przy wymiotach?

 

Powszechnie zalecanym preparatem do nawadniana w takiej sytuacji są tzw. doustne płyny nawadniające, posiadające odpowiednio dobrany skład elektrolitów i glukozy. Celem podania DPN jest zapewnienie organizmowi dziecka dawki jonów, wydalonych uprzednio przez organizm. Dużym atutem tych płynów jest ich szybka i łatwa przyswajalność. Ponadto przyspieszają wchłanianie wody w jelitach. W sytuacji, gdy nie posiadamy w domowej apteczce DPN można podać dziecku niegazowaną wodę mineralną albo słabą herbatę. Należy unikać w takim wypadku soków owocowych, napojów gazowanych oraz sztucznie barwionych.

Jeżeli w domowej apteczce nie ma doustnego płynu nawadniającego, to najlepiej podać dziecku niegazowaną wodę mineralną lub słabą herbatkę. Nie należy podawać soków ani napojów gazowanych lub sztucznie barwionych (nawet po odgazowaniu lub rozcieńczeniu wodą).

Jak podawać płyny?

Gdy wymioty u niemowląt oraz starszych dzieci ustaną należy odczekać kwadrans. Po tym czasie można podać dziecku płyn, zwracając uwagę na bardzo powolne jego spożywanie – po łyżeczce lub po jednym łyku. Jest to konieczne z powodu dużej drażliwości organizmu, który pod wpływem zbyt łapczywego spożycia płynów może zostać sprowokowany ponownie do wymiotów. W sytuacji, gdy pomimo prób pojenia wymioty u dziecka nie ustępują albo jego stan się pogarsza, należy niezwłocznie powiadomić o tym lekarza.

dr n. med. Kinga Kowalska-Duplaga, Klinika Pediatrii Gastroenterologii i Żywienia w Krakowie-Prokocimiu

Biegunka u dzieci i niemowląt

Biegunka U Dzieci I Niemowlat

Pojawienie się biegunki u dzieci może przyczynić się do szkodliwej dla zdrowia, niekontrolowanej utraty wody oraz zawartych w niej elektrolitów. To właśnie one odpowiadają za bardzo płynną granicę równowagi procesów życiowych w organizmie każdego człowieka, a tym bardziej u małego dziecka.

Jak odwodnienie wpływa na nasz organizm?

Jak odwodnienie wpływa na nasz organizm?

 

W sytuacji, w której biegunka u dziecka pozostaje nieuleczona może dojść do poważnego odwodnienia. Oznacza to, że do komórek oraz do tkanek zostaje doprowadzona niewystarczająca ilość wody. W takim stanie istnieje ryzyko zaburzeń pracy serca, niekontrolowanego spadku ciśnienia krwi, niewydolności nerek, napadów drgawkowych, zaburzeń świadomości czy śpiączki. Odwodniony organizm często ma problemy z prawidłowym funkcjonowaniem ośrodków w mózgu odpowiadających za termoregulację. W związku z tym nieleczona biegunka u dzieci często przebiega w towarzystwie wysokiej gorączki. Niewystarczające uzupełnianie płynów może skutkować bardzo groźnym stanem i w ostateczności prowadzi do leczenia szpitalnego. Skrajne odwodnienie może zagrażać życiu.

Kiedy rozpoznaje się biegunkę u niemowląt i dzieci?

Zasadniczo biegunka u niemowlaka (noworodka) czy nieco starszego dziecka występuje, jeśli karmione sztucznie oddaje 3 lub więcej luźnych stolców w ciągu 24 godzin lub jeden – zawierający krew, śluz bądź ropę. Taka „diagnoza” nie uwzględnia jednak niemowląt, które są karmione wyłącznie piersią, ponieważ zazwyczaj oddają one kilka stolców na dobę (zwykle po każdym karmieniu). Biegunka u niemowląt oraz dzieci z tej grupy jest diagnozowana w sytuacji, gdy wzrasta nagle częstość oddawania stolców lub zmienia się wyraźnie ich charakter, np. zwiększa się zawartość wody lub pojawia się śluz.

Co jest najważniejsze w leczeniu biegunki?

Co jest najważniejsze w leczeniu biegunki?

Najistotniejsze przy zwalczaniu tych dolegliwości jest szybkie oraz efektywne nawadnianie. Zalecane jest, aby dziecko dostało płyny jeszcze przed wizytą u lekarza. Takie działanie pozwala na zmniejszenie ryzyka odwodnienia, a co za tym idzie pojawienia się jego groźnych skutków. Często odpowiednio wczesne uzupełnienie płynów chroni dzieci przed hospitalizacją. Co należy w takim wypadku podać na biegunkę dla dziecka? Widoczna biegunka wymaga podania dziecku specjalnie skomponowanych Doustnych Płynów Nawadniających (DPN). To właśnie ich skład decyduje o skuteczności pierwszej interwencji. DNP zawierają bardzo dokładnie dobraną ilość glukozy, elektrolitów i osmolarność. Biegunka u noworodka oraz starszego dziecka (dwulatka) nie może być leczona sokami owocowymi, rosołem czy napojami typu coca-cola, ponieważ zawarte w nich składniki mogą prowadzić do nasilenia objawów i utrudnić leczenie. Gdy dziecko nie chce przyjąć DPN, należy skontaktować się z lekarzem – pediatrą.

Jak żywić dziecko, gdy ma biegunkę?

W czasie biegunki dziecko nie musi mieć zmienianej dotychczasowej diety. Niemowlę, które do tej pory było karmione piersią, może dalej być żywione w ten sam sposób. Należy pamiętać przede wszystkim o wsparciu codziennego jadłospisu preparatami DPN: u niemowląt sztucznie karmionych po 3-4 godzinach nawadniania (doustnego) zaleca się powrót do mieszanki stosowanej przed wystąpieniem biegunki, u dzieci starszych i dorosłych po okresie nawadniania DPN trwającym 3-4 godziny można wrócić do normalnego spożywania posiłków. Konieczne jest stosowanie uzupełniającego nawadniania doustnego aż do ustąpienia biegunki.

Im szybciej podasz dziecku doustny płyn nawadniający, tym bardziej zmniejszysz ryzyko odwodnienia i pobytu dziecka w szpitalu.

Reguły prawidłowego postępowania przy biegunce:

 • Zastosowanie płynów nawadniających jak najszybciej (w ciągu pierwszych 3-4 godzin).
 • Wprowadzenie właściwej dla wieku diety dopiero po nawodnieniu organizmu.
 • Kontynuowanie procesu nawadniania poprzez stosowanie płynów nawadniających po każdym biegunkowym stolcu.
 • Przywrócenie właściwej flory bakteryjnej układu pokarmowego poprzez przyjęcie bezpiecznych (sprawdzonych) probiotyków.

dr n. med. Kinga Kowalska-Duplaga, Klinika Pediatrii Gastroenterologii i Żywienia w Krakowie-Prokocimiu

Biegunka w przebiegu zespołu jelita drażliwego – czy dolegliwościom żołądkowym można zapobiec?

Biegunka w przypadku zespołu jelita drażliwego

Zespół jelita drażliwego to powszechna przypadłość, która objawia się wzdęciami i bólami brzucha, zaparciami lub biegunką. Dolegliwości trawienne u osób dotkniętych tym schorzeniem mogą mieć różny stopień natężenia, zależny między innymi od sposobu odżywiania i trybu życia. Z reguły najbardziej uciążliwym symptomem zespołu jelita drażliwego jest biegunka.

Dyskomfort i nawroty objawów

Jak pokazują dane statystyczne, z symptomami zespołu jelita drażliwego zmaga się co piąty człowiek, a pierwsze objawy chorobowe pojawiają się między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia. Częściej chorują kobiety niż mężczyźni – odsetek pacjentek jest niemal dwukrotnie wyższy.

Zespół jelita drażliwego wyraźnie obniża jakość życia chorych. Dlaczego?

 • Większość pacjentów zmaga się z tą chorobą całe życie, choć u niektórych w miarę upływu czasu objawy stają się mniej dotkliwe.
 • Do nawrotu symptomów może dojść nagle, na przykład po spożyciu konkretnego produktu lub w sytuacjach stresogennych, a te są niestety normą we współczesnym świecie.
 • Nawrót objawów zespołu jelita drażliwego może trwać od kilku dni do kilku miesięcy.
 • Lekarze nie dysponują jeszcze lekiem na to schorzenie, co oznacza, że pacjenci muszą przestrzegać określonych zasad, by nie dopuścić do kolejnego wystąpienia dolegliwości trawiennych.

Jak kontrolować podatność na niedyspozycje trawienne?

Jeśli od czasu do czasu zmagasz się z uciążliwymi objawami zespołu jelita drażliwego, a chcesz uniknąć ich nawrotu, modyfikacja nawyków żywieniowych i trybu życia to podstawa. Zacznij od prowadzenia dziennika, w którym będziesz notować spożyte produkty oraz swoje samopoczucie po posiłku. Już po kilkunastu dniach będziesz w stanie zidentyfikować pokarmy, które nasilają lub wywołują dolegliwości trawienne. Następnie przeanalizuj swój sposób żywienia i wyeliminuj błędy, które sprzyjają pojawieniu się biegunek lub zaparć – tu pomocna będzie konsultacja z doświadczonym dietetykiem.

Do uzyskania komfortu trawiennego przybliży cię także zwiększenie aktywności fizycznej, ponieważ sport pomaga obniżyć poziom hormonu stresu w organizmie. Korzystna będzie w zasadzie każda czynność, która pomoże ci się zrelaksować, dlatego zastanów się, co naprawdę sprawia ci przyjemność. Nieważne, czy uspokajająco działa na ciebie szydełkowanie, czy rysowanie węglem – znajdź dla siebie czas i zapomnij (przynajmniej na chwilę) o zmartwieniach.

Gdy biegunka daje się we znaki…

Objawy zespołu jelita drażliwego mogą prowadzić do nerwicy lub depresji, dlatego nie wolno ich lekceważyć, ponieważ nawet pozornie błaha biegunka może dramatycznie pogorszyć jakość życia chorego.

Jeśli właśnie doświadczasz nasilenia symptomów, sięgnij po sprawdzony i bezpieczny preparat hamujący biegunkę, taki jak ORSALIT ® plus smektyn. Ten innowacyjny produkt skraca bowiem czas trwania biegunki i chroni jelita oraz żołądek przed szkodliwymi mikroorganizmowi dzięki zawartości smektynu dwuoktanościennego. Co warte podkreślenia, ORSALIT ® plus smektyn to również doustny płyn nawadniający, który uzupełnia braki elektrolitów i płynów, zapobiegając tym samym odwodnieniu i zaburzeniu równowagi wodno-elektrolitowej organizmu.

Zdrowy tryb życia i dobrze dobrana dieta zmniejszają podatność na niedyspozycje trawienne u chorych z zespołem jelita drażliwego. Gdy objawy schorzenia nasilają się, działania profilaktyczno-lecznicze warto uzupełnić o stosowanie preparatu hamujacego biegunkę i nawadniającego.

Dolegliwości żołądkowe u alergików – jak bezpiecznie złagodzić przykre objawy

Dolegliwości żołądkowe u alergików - jak bezpiecznie złagodzić przykre objawy

Słowem, które najtrafniej opisuje życie z alergią pokarmową jest „wyrzeczenie”. Konieczność odmawiania sobie konkretnych produktów i dań jest wyzwaniem nie tylko dla dzieci, również dorośli miewają ciężkie chwile, gdy muszą obejść się tylko smakiem na widok potrawy, która ze względu na skład mogłaby im zaszkodzić. Nagrodą za cierpliwość i wytrwałość jest dobre samopoczucie oraz brak potencjalnie groźnych dla życia reakcji alergicznych.

Problemy trawienne u alergików

Szczególna ostrożność w kwestii żywienia nie gwarantuje, że osoba dotknięta problemem alergii uniknie niedyspozycji ze strony układu pokarmowego. Ból brzucha, biegunka i wymioty mogą mieć przecież związek nie tylko z brakiem tolerancji organizmu na konkretny składnik, ale także z aktywnością bakterii lub wirusów wywołujących grypę żołądkową, zatrucie pokarmowe oraz infekcje rotawirusowe.

Problemy żołądkowe u alergików mają taki sam przebieg jak u reszty społeczeństwa, podobnie wygląda także ich leczenie, tzn. po wystąpieniu biegunki lub wymiotów głównym celem jest bieżące uzupełnianie utraconych płynów i elektrolitów, które chroni przed odwodnieniem organizmu.

Nawadnianie – czemu jest tak ważne?

Gdy organizm traci dużą ilość wody oraz elektrolitów, zaburzeniu ulega naturalna równowaga wodno-elektrolitowa ciała, zapewniająca optymalne warunki do pracy wszystkich narządów wewnętrznych. Wystarczy nawet niewielkie odwodnienie, by pojawiły się trudności z koncentracją uwagi, uczucie zmęczenia czy senność. W miarę jak stan odwodnienia pogłębia się, zwiększa się ryzyko wystąpienia coraz poważniejszych problemów zdrowotnych, w tym upośledzenia pracy nerek. Powikłania mogą mieć tragiczny skutek.

Jak mądrze nawadniać organizm?

Zalecane osiem szklanek wody dziennie to sprawdzony sposób na dostarczenie niezbędnej ilości płynów do organizmu – ich podaż należy jednak zwiększać przy intensywnej aktywności fizycznej oraz w upalne dni, gdy nasilone pocenie się stwarza ryzyko odwodnienia.

Oddzielną kwestią jest biegunka lub wymioty. Przy nagłej utracie dużych ilości wody i elektrolitów dodatkowa szklanka napoju to za mało. Skutecznie i bezpiecznie nawodni specjalistyczny doustny płyn nawadniający, który pomoże przywrócić równowagę wodno-elektrolitową i tym samym uchroni nas przed odwodnieniem. Alergicy mogą spać spokojnie – specjalnie dla nich opracowano ORSALIT® o smaku neutralnym  , który nie zawiera glutenu, laktozy ani białka mleka krowiego, czyli substancji, które mogą wywoływać reakcje uczuleniowe.

W przypadku alergii na inne substancje, np. barwniki lub konserwanty, najlepszym wyborem będzie doustny płyn nawadniający ORSALIT® o smaku neutralnym, bez dodatku substancji smakowych. ORSALIT®  ten przeznaczony jest dla dzieci poniżej 6 miesiąca życia i dla dorosłych.

Dolegliwości żołądkowe są uciążliwe bez względu na to, czy mamy alergię na pokarm, czy też nie. Dobrą wiadomością jest fakt, iż wszyscy – w tym także alergicy – możemy skorzystać ze skutecznych i w pełni bezpiecznych preparatów nawadniających, które chronią organizm przed odwodnieniem i jego groźnymi dla zdrowia skutkami.